บริการจัดวางระบบเงินเดือน

จัดวางระบบบัญชีเงินเดือน
จัดยื่นเงินสมทบประกันสังคม เกณฑ์เงินเดือนขั้นต่ำ เกณฑ์เงินเดือนขั้นสูง  การรับรู้ค่าจ้างเกณฑ์เงินเดือน เกณฑ์ค่าจ้างแรงงาน ให้คำปรึกษาการจัดทำเอกสารประกอบการลงบัญชี รายงานที่ประชุมของกิจการ เพื่อตอบข้อซักถามเจ้าหน้าที่ประเมินกรมสรรพากร