คำศัพท์ภาษาอังกฤษทางบัญชีและการเงิน วันที่ 1

สวัสดีค่ะ

เราได้เข้าสู่อาเซียนอย่างเป็นทางการแล้ว ซึ่งก็ทำให้ทุกๆคนปฏิเสธไม่ได้ว่า ภาษา อังกฤษ นั้นสำคัญมากในหน้าที่การงานของเรา ทาง TTAB จึงนำคำศัพท์ทางบัญชีและการเงินมาเสนอ โดยที่จะค่อยๆโพสท์เรื่อยๆ ยังไงรบกวนติดตามอ่านด้วยนะคะ

Accounting and financial vocabulary

Day 1

Vocab translate
Annual financial statements งบการเงิน
auditor ผู้ตรวจสอบการทำงานและงานต่างๆให้เป็นไปตามมาตรฐาน
Bookkeeper พนักงานบัญชี, คนทำบัญชี จะมีหรือไม่มีใบรับรองก็ได้
CA (chartered accountant) ผู้ตรวจสอบบัญชี หรือว่า CPA เรียกแตกต่างกันในแต่ละประเทศ
Code of conduct กฎของบริษัทหรืออื่นๆ ที่ใช้แสดงแนวทางในการปฎิบัติตัว
confidentially มีสถานะที่เป็นความลับและหรือต้องปกปิดเป็นความลับ
Creative accounting การตกแต่งบัญชี
Income tax ภาษีเงินได้
Local accounting standards มาตรฐานทางการบัญชี
Management accountant นักบัญชีบริหาร
Payroll clerk สมาชิกในส่วนของแผนกบัญชีที่จะดูแลในส่วนของพนักงาน
Purchase ledger clerk สมาชิกในแผนกบัญชีที่ดูแลเกี่ยวกับผู้ผลิต การจ่ายเงินสำหรับสินค้าวัตถุดิบ บริการต่างๆ
Sales ledger clerk สมาชิกในแผนกบัญชีที่ดูแลเกี่ยวกับการขาย การเปิด invoices การเก็บเงิน
Tax advisor ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษี
VAT (value added tax) ภาษี มุลค่าเพิ่ม